• HCM: 0933 85 7676 - HN: 0988 065 836
  • info@savitel.com.vn
Savitel

Tủ Rack là giải pháp xây dựng các module hệ thống một cách tập trung, dễ dàng khi bổ sung, nâng cấp, quản trị nhưng vẫn tiết kiệm không gian. Đáp ứng yêu cầu bổ sung nhiều server, thiết bị lưu trữ để mở rộng dung lượng lưu trữ cho các ứng dụng, cho dữ liệu cho một đơn vị

ĐĂNG KÝ
NHẬN BÁO GIÁ

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Call Now

shares