• HCM: 0903 998 247 - HN: 0988 065 836
  • info@savitel.com.vn
Savitel

Anh: Trần Hoài Nam – IT Manager – LevelOne SG

Việc lựa chọn đầu tư giải pháp thiết bị giá trị lớn chúng tôi nghiên cứu rất kỹ về đơn vị uy tín và có kinh nghiệm triển khai. SAVITEL đã đáp ứng những yêu cầu của chúng tôi.

zalo-icon
linkedin-icon
facebook-icon