• HCM: 0903 998 247 - HN: 0988 065 836
  • info@savitel.com.vn
Savitel

Anh: Phạm Đình Khải – IT Manager – Mekong Capital

Mekong Capital đã tin tưởng và chọn SAVITEL là đơn vị cung cấp giải pháp và sản phẩm cho Công ty. Chúng tôi rất hài lòng với giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của SAVITEL.

zalo-icon
linkedin-icon
facebook-icon