• HCM: 0933 85 7676 - HN: 0988 065 836
  • info@savitel.com.vn
Savitel

Room Booking

Lập kế hoạch, tạo thuận lợi cho việc sử dụng phòng và kết nối các thành viên cuộc họp

Đặt phòng với phần mềm dựa trên web được quản lý tập trung để đặt trước phòng thông qua mạng. Người dùng có thể thuận tiện kiểm tra tình trạng sẵn có phòng và chỉ cần đặt phòng trực tuyến mà không có xung đột về đặt phòng đôi.

Room Booking 5

Giải pháp Room Booking

ĐĂNG KÝ
NHẬN BÁO GIÁ

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Call Now

shares