• HCM: 0933 85 7676 - HN: 0988 065 836
  • info@savitel.com.vn
Savitel

Recording & Streaming

Ghi lại, lưu trữ và truyền các hội nghị đa phương tiện để đảm bảo cung cấp thông điệp nhất quán cho các đối tượng phân tán rộng rãi.

Tương thích với các hệ thống hội nghị video dựa trên tiêu chuẩn, giải pháp ghi âm và truyền trực tuyến lý tưởng cho truyền thông, đào tạo, bài giảng và các cuộc họp dự án, dù là trực tiếp hay theo yêu cầu. Mở rộng và tăng cường truyền thông trong tổ chức của bạn với giải pháp ghi âm và phát trực tuyến.

Recording & Streaming 5

Giải pháp Recording & Streaming

ĐĂNG KÝ
NHẬN BÁO GIÁ

* Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Call Now

shares